Projekte

Projekte të zbatuara nga Shoqata Ryder Albania ndër vite:

 • Kujdesi në banesë në Shqipëri – (Sue Ryder Care, UK, 1993-2022)
 • Kujdesi në banesë për pacientët terminal me kancer në Tiranë, Durrës dhe rritja e kapaciteteve të personelit të kujdesit parësor  për kujdesin paliativ në Fier dhe Vlorë (Sue Ryder Care, UK, Shoqata Ryder Albania, Fondacioni Vodafone, 2009-2010)
 • Kujdesi për fëmijët në situatë zie – (Komisioni i ndihmës për Jersey jashtë shtetit, Sue Ryder Care)
 • Zgjerimi i Asistencës në Shtëpi për Pacientin me Kancer (Kujdes Paliativ) në Qytetin e Durrësit – ( Delegacioni i Komisionit Evropian në Tiranë, Programi Sue Ryder Foundation i MB, Shoqata Ryder Albania.)
 • Dhurimi i një momenti – (Fondacioni Vodafone, Sue Ryder Care UK, Shoqata Ryder Albania, 2010-2011)
 • Ndihma në shtëpi e pacientëve terminalë kronikë (onkologji, AIDS, të moshuar, etj.) në Tiranë dhe në zonat përreth – (Komisioni Evropian, Bruksel, Programi PHARE-LIEN, Instituti për Bashkëpunim Universitar -Roma, Itali, Fondacioni Sue Ryder i Britanisë së Madhe, Stiftung Limmat – Zvicër.)
 • Zgjerimi dhe rritja e ndihmës për pacientët me kancer terminal, të moshuar, etj – (Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë Fondacioni Sue Ryder – MB)
 • Shërbimi i Kujdesit Paliativ për Pacientët Terminalë dhe Familjet e tyre që janë Pranë Nivelit të Varfërisë – (Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA), Sue Ryder Care Uk , 2011-2012)
 • Monitorimi i Shërbimit Paliativ për Pacientët me Kancer dhe Kronikë në Durrës – (Leviz Albania , 2017-2018)
 • Organizimi i kursit të trajnimit me temë: Kujdesi paliativ në të sëmurët terminalë me kancer, SIDA etj me mjekë dhe infermierë në Tropojë, Dibër,Lezhë – (Mary Ëard Loreto, 2017-2018)
 • Ndihma humanitare për zonat e prekura nga tërmeti – (Global Albania Foundation, 2020-2021)
 • Fuqizimi i rrjetit të shërbimeve të kujdesit paliativ në Shqipëri – (Hospices of Hope , UK, 2018- 2022)
 • Së bashku të advokojmë për krijimin e modelit të shërbimit në banesë  për të moshuarit, në bashkinë Tiranë – (Leviz Albania, 2021)
 • Shërbim multidisiplinar në banesë për të moshuarit në nevojë dhe të vetmuar në Bashkinë Tiranë – (Bashkia Tiranë, 2021)
 • Kujdesi paliativ- Kujdesi im , E drejta ime – (Balkan Civil Society Development Network & Swedish International Development Agency (SIDA) 2021-202)
 • Thirrja e pacientëve për kujdes paliativ – Agjensia Sllovake për Bashkëpunim dhe zhvillim Ndërkombëtar 2021-2022)
 • Ne kujdesemi – (Balkan Civil Society Development Network & Swedish International Development Agency (SIDA) 2022)
 • Organizimi i kursit të trajnimit për mjekë, infermierë dhe punonjës social me temë: Kujdesi paliativ i një qasje holistike për pacientët me kancer dhe jo kancer. (Hospices of Hope Network, Medical Education International 2022)
 • Ofrimi I shërbimit në banesë për të moshuarit në Tiranë – (EU Funds 2022-2025)
 • Ofrim i aktiviteteve trajnuese për forcimin e kapaciteteve profesionale të infermiereve, për ofrimin e kujdesit në banesë, për 4 (katër) QSH në qarkun e Tiranës dhe 4 (katër ) QSH  në qarkun e Durrësit me temë: “Procedurat standadte infermierore të ofrimit të kujdesi shëndetësor në banesë” (HAP- Help for All Project, 2023)
 • Ofrimi I aktiviteteve trajnuse për forcimin e kapaciteteve profesionale të mjekëve dhe infermierëve të kujdesit shëndetësor parësor në Berat , Shkodër, Korçë, Elbasan , Tiranë për “Kujdesi mjekësor për të moshuarit në KSHP” ( HAP- Help for All Project, 2023 )