Na kontaktoni

Shoqata Ryder Albania në Tiranë
Rruga: “Vllazën Huta”, Ndërtesa 90, Hyrja 4
Email : [email protected]
Telefon: 003554 245 2309

Shoqata Ryder Albania në Durrës
Rruga: “Aleksandër Goga”, Nr. 505
Email : [email protected]
Telefon: 003555230609