Bashkë me Food Bank Albania !

Një bashkëpunim i konsoliduar dhe shumë i frytshëm për komunitetin, për të cilin punojmë dhe ofrojmë shërbim cdo ditë! Food Bank Albania në mënyrë të vazhdueshme ka qenë perkrah Ryder Albania për të lehtësuar situatën ekonomike të pacientëve terminale dhe të moshuarve ne nevojë!