Ekipet

Ekipi i Tiranës

Dr. Fatmir Prifti
Drejtor Ekzekutiv
Prof. Asoc. Dr. Rudina Rama
Manaxhere Projektesh
Dr. Ali Xhixha
Drejtues i ekipit mjekësor
Msc. Marinela Pane
Punonjëse Sociale
Dashnor Bashi
Asistent Logjistike
Dr. Anila Sinani
Mjeke
Vladimir Pojani
Infermier
Liliana Sorra
Kryeinfermiere
Edmond Drazhi
Infermier
Marsida Kruja
Infermiere
Marjeta Roshi
Punonjëse Sociale
Hajrie Çopa
Kujdestare Sociale
Valbona Madana
Kujdestare Sociale
Mira Përllaku
Kujdestare Sociale

Ekipi i Durrësit

Dr. Kristo Huta
Drejtues i Ekipit Mjekësor
Dr. Trëndafile Korri
Mjeke
Arben Hoxha
Infermier
Elena Topalli
Infermiere
Muharrem Xhanari
Infermier
Julinda Toda
Punonjëse Sociale